WELKOM


Over ons

Het Ecclesiakoor is een kerkkoor en zingt gemiddeld één keer per maand in de vieringen in de Michaëlkerk in De Bilt. De vieringen waarin gezongen wordt zijn Eucharistievieringen, een Woord-en Communieviering of een Vesper. Ook heeft het koor een aantal keren meegezongen bij een lieddag. Bij het Ecclesiakoor gaan een behoorlijk zangniveau én gezelligheid samen!

 

Het koor is opgericht in 1989 en telt ongeveer dertig leden, verdeeld over vier stemgroepen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Het Ecclesiakoor oefent, onder leiding van de dirigent Peter Steijlen, iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Michaëlkerk. 

Bestuur en commissies

Het koor heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken. Naast het bestuur zijn een aantal commissies actief; de bibliotheekcommissie voor het onderhouden van de zangpartituren, de tekstgroep voor het voorbereiden van de vieringen en de feestcommissie voor het organiseren van activiteiten. Twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden om de leden op de hoogte te houden van bestuurlijke zaken en ontwikkelingen van de diverse commissies.

Meezingen?

Wil je lid worden van het koor dan vindt er eerst een stemverkenning plaats. De dirigent kan dan bepalen in welke stemgroep jouw stem het best tot zijn/haar recht komt. Ervaring of zangles is geen vereiste. Een bepaald gevoel voor muziek en zang is wel noodzakelijk.

 

We nodigen je uit om bij één van onze oefenavonden te komen kijken. Laat vooraf wel even weten dat je komt via: ecclesiakoor@petersteijlen.nl.

 

Op deze website vind je ook een agenda. Hierop staan alle vieringen waar het koor de komende periode zingt. Uiteraard ben je van harte welkom om een keer een viering bij te wonen.