NIEUWS


35 jarig bestaan april 2024

Zondag 14 april 2024 mochten wij de eucharistieviering muzikaal opluisteren. Deze

viering was voor ons extra bijzonder omdat ons Ecclesiakoor alweer 35 jaar bestaat!

Daarom vierden we met velen van u, na het luiden van de bel, in de ontmoetingsruimte nog

even muzikaal verder. Onder het genot van een kopje koffie of thee mét door enkele leden

zelfgebakken baksels, zongen we nog enkele liederen.

Dit drietal liederen werd kort toegelicht door onze dirigent Peter Steijlen. We begonnen met

het ‘Ave Verum’, in een bewerking van Wolfgang Amadeus Mozart. Een graag gehoord en

gezongen lied dat al lange tijd op onze repertoirelijst staat.

Daarna zongen we twee liederen die nog niet zo lang in het repertoire zitten: ‘A flower

remembered’ van John Rutter. Dit lied is gecomponeerd ter nagedachtenis aan de

slachtoffers van de aardbeving en tsunami in het Tohoku-gebied in Japan, maart 2011.

En tot slot zongen we het lied ‘I will sing with the spirit’, ook van de hand van componist

John Rutter. De tekst van het lied is ontleend aan de Bijbeltekst 1 Korintiërs 14:15 en brengt

ons al in Pinkster-sferen.

 

Inkijkje 35 jaar koor:

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen en wellicht horen, klinkt naast het muzikaal

omlijsten van vieringen ook de gezelligheid en vriendschap al 35 jaar in ons koor. Achter de

schermen, voor, tijdens en na een viering of repetitie leeft en bruist er van alles.

Binnen het Ecclesiakoor is een enthousiaste feestcommissie actief, die jaarlijks zorgt voor

gezellige activiteiten, zoals het bowlingtoernooi, een slotfeest vlak voor de zomervakantie,

een Sinter-Kerst-feest en andere activiteiten door het jaar heen. Tijdens het bowlingtoernooi

(niet alleen voor koorleden, ook voor hun Buiten-Koorse-Relaties, beter bekend als BKR)

wilde het toeval dit jaar dat de prijzen bij twee huishoudens terecht zijn gekomen: de beide

eerste prijzen bij het ene huishouden en de poedelprijzen bij het andere huishouden! Na wat

geruil (zonder gehuil) deelden uiteindelijk alle koorleden in de heerlijke paaseitjes die

onderdeel waren van de prijzen.

 

En dan nog een aardig weetje over het koor: Het Foutje; ons koorkrantje jawel. In de

beginjaren van ons koor werden alle vrolijkheid en belevenissen opgetekend in ons

koorkrantje dat zo’n 4 a 5 keer per jaar verscheen. De redactie bestond toen nog uit een

aantal scholieren/studenten - waarvan enkelen nog steeds lid zijn van ons koor! De naam

van het blad was ontleend aan een reclamespot uit de jaren ‘90 waar de leuze ‘Foutje,

bedankt!’ werd geroepen. En dat werd in de beginjaren ook vaak door de koorleden

geroepen wanneer we tijdens de repetitie enthousiast een foute noot zongen. Dan riepen we

FOUTJE!!! en kon de dirigent snel verder met het instuderen van de koorpartij zonder de

hele stem-groep op te houden. De naam van het blad doet al vermoeden dat de serieuze

artikelen met een knipoog gelezen moeten worden. Het Foutje verschijnt tegenwoordig 1

keer per 5 jaar, als we een lustrum mogen vieren!

 

Wij hopen nog een tijd voor u te mogen blijven zingen!!


Kerstconcert 11 december 2022

Uit de Biltsche courant, 7 december 2022


Zomergroet juni 2020

Het Ecclesiakoor heeft in juni 2020 een Zomergroet opgenomen met muziek en gebed.

 


Pinkstergroet mei 2020

Het Ecclesiakoor heeft in mei 2020 een Pinkstergroet opgenomen met muziek en gebed.

 


Mariagroet mei 2020

Het Ecclesiakoor heeft in mei 2020 een Mariagroet opgenomen met muziek en gebed.

 


Paasgroet april 2020

Door het coronavirus veel aan huis gekluisterd, willen we toch iedereen een Paasgevoel brengen. 

Daarom heeft het Ecclesiakoor een Paasgroet gemaakt met muziek en gebed.

 

Wij wensen u goede en vooral gezonde Paasdagen.


Kerstconcert!

Op zondag 16 december 2018 heeft het Ecclesiakoor een kerstconcert met samenzang in de Michaëlkerk verzorgt.

Het kerstoratorium "Nieuw Begin" is onder andere uitgevoerd.

Zie voor meer informatie onderstaande flyer.

 

    Uit "De Vierklank", 19 december 2018


Ecclesiakoor 25 jaar jong!

Eind maart 2015 heeft het Ecclesiakoor haar 25 jarig jubileumjaar afgesloten dat startte op 1 april 2014. Tijdens dat jaar zijn er door verschillende koorleden activiteiten en festiviteiten georganiseerd in de vorm van een “jubileum menu” met voorgerechten (de jubileum viering), een hoofdgerecht (een feestavond), etc.

 

Als slotstuk van het jubileumjaar heeft het Ecclesiakoor iedereen mee laten genieten met een GRAND DESSERT; een gevarieerd samengesteld concert op zaterdag 21 maart met naast religieuze muziek, ook allerlei populaire melodieën.

 

Bovendien werd het concert mede ondersteund en opgeluisterd door de Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven.

Uit lokaal weekblad "De Vierklank" van 18 maart 2015